Friday, 25 April 2014

PANDUAN PENGISIAN BORANG PJ - 1(K) DAN PJ - 1(B)

PENTING : Pastikan komputer/perkakasan sentiasa mempunyai hubungan (connection) dengan internet semasa pengisian data.

Langkah 1 :

Layari laman segamatscouts.blogspot.com dan klik pada label PENDAFTARAN.
Langkah 2 :

Baca arahan yang tertera


Langkah 3 :

Klik pada KOD sekolah untuk memulakan pengisian maklumat


Langkah 4 :

Lengkapkan maklumat pada 'sheet' info. (Maklumat akan disimpan terus tanpa butang simpan 'save')Langkah 5 :

Lengkapkan maklumat pada 'sheet' Borang Kawalan iaitu Borang PJ - 1 ( K ).
(Maklumat akan disimpan terus tanpa butang simpan 'save')
Langkah 6 :

Lengkapkan maklumat pada 'sheet' Rumusan Bayaran iaitu Borang PJ - 1 ( B ).
(Maklumat akan disimpan terus tanpa butang simpan 'save')Langkah 7 :

Setelah maklumat dilengkapkan, sila muat turun dan cetak borang tersebut.
(Fail akan dimuat turun dengan format *.pdf, sila gunakan pdf reader seperti Adobe Reader, Nitro Pdf atau lain-lain)

Cetakan yang diperlukan :

1. Info
2. Borang Kawalan. (muka surat yang mengandungi maklumat sahaja)
3. Rumusan Bayaran.

No comments:

Post a Comment